top of page

Esmane nõustamine

  • 1 h
  • 60 eurot
  • Location 1

Service Description

Esmasel nõustamisel loob psühholoog tema ja kliendi vahel usaldava suhte, mis aitab klienti probleemi paremini väljendada. Koostöös kliendiga valitakse nõustamise eesmärgid ja lepitakse kokku kohtumiste kavas (sõlmitakse nõustamise leping). Vahel juhtub ka nii, et psühholoogi poole pöörduvad inimesed perearsti, psühhiaatri või teise eriarsti soovitusel. Kliendi soovil ja/või vajadusel teostatakse lühike küsitlus, mille alusel psühholoog hindab kliendi emotsionaalse seisundi lisa psühhodiagnostika teostamiseks ja/või psühhiaatri abi vajaduse väljaselgitamiseks.


Contact Details

  • Tallinn, Эстония


bottom of page