top of page

Korduv nõustamine

  • 45 min
  • 50 eurot
  • Location 1

Service Description

Korduva nõustamiste eesmärgiks on taastada kliendi psüühilise tasakaalu ja sellega samm-sammult leida probleemile lahendust. Kohtumiste arv on eelnevalt kliendiga kokku lepitud ja sõltub kliendi probleemi raskusest, tema emotsionaalsest seisundist ja ka motivatsioonist. Nõustamise eesmärgi saavutamiseks võib psühholoog anda koduülesandeid, mis on suunatud käitumis- ja suhtlemisviiside muutmisele ning emotsionaalse seisundi paranemisele. Koduülesannete sooritamine on eesmärgi saavutamiseks maru tähtis ning aitab kaasa probleemi lahendamisele.


Contact Details

  • Tallinn, Эстония


bottom of page