top of page
Lakeside Straw Huts

Psühholoogiline nõustamine ja psühhodiagnostika

_Jake_Farra_0009_miz.jpg

Psühholoogiline nõustamine on teaduslikule psühholoogiale toetuv tegevus, mille käigus antakse kliendile praktilist abi tema probleemi lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks ja isiksuse enesearendamise võimaluste realiseerimiseks.

 

Psühholoogiline sekkumine (nõustamine, toetav või intensiivne psühhoteraapia, psühhokorrektsioon, rehabilitatsioon) toimub vastavalt patsiendi vajadustele ja hindamiste tulemustele. Patsientidele edastatakse tagasiside temale arusaadaval viisil. Kliendi soovil toimub nõustamine individuaalselt, sugulastega või lähedastega.

Psühholoogiline nõustamine on soovitatav eelkõige: 
  • eluprobleemide lahendamiseks ja isiksuse enesearendamise võimaluste realiseerimiseks; 
  • vaimse tervise parandamiseks (psüühika- ja käitumishäirete leevendamine, ravimine ja ennetamine);
  • võimete ja kognitiivsete funktsioonide hindamine vaatluse, intervjuu, testide abil; hindamistulemuste analüüsimine ja tõlgendamine, probleemide kontseptualiseerimine.

Foto - Jake Farra

Esmane nõustamine kestab 60 minutit, korduv nõustamine  45 minutit. Nõustamise maht: 3-15 seanssi (kestus: kuni 1,5 aastat või vastavalt vajadusele).

Foto - Jake Farra

bottom of page